coroczne, po raz III
Wielkie Wydarzenie

MINIATUROWA POLSKA 2020

spełnienie pasji zainteresowania techniką
przez Pociąg do Kolei w miniaturze
odbyło się!
w sobotę 26 i niedzielę 27 września 2020 r.
w Hali widowiskowo-sportowej
ARENA w Gliwicach
 makiety kolejowe - wystawa


Ty, albo Twe dziecię ma umysł ścisły?
interesuje się techniką?
Witamy w politechnicznym raju,
świecie niezmiernie miłego i pożytecznego spędzenia czasu
... przez zabawę, poznanie ciekawych rzeczy, osobiste spróbowanie,
wokół wszystkiego, co wiąże się z kolejami i kolejkami ...
… bo kolej ta duża jak i mała to nie tylko wspaniałe pociągi – to zsynchronizowany ruch, sterowanie i automatyka, mechatronika, konstrukcja i logika funkcjonowania maszyn i urządzeń,
… które entuzjastę techniki zachwycają, inspirują, rozwijają, kształcą.
Spróbuj i Ty, odkryj swe predyspozycje, doznaj radości poznania, złap bakcyla w jednej z dziedzin – może staniesz się cenionym specjalistą w branży.
Odciągnij dziecię od komputera – niech pozna, popatrzy, popróbuje swych technicznych mocy, doświadczy radości tworzenia, własnoręcznie coś zbuduje, sklei lub stworzy.


Niestety, z powodu niesprzyjających okoliczności
i niepewnej sytuacji w kraju, wydarzenie

MINIATUROWA POLSKA 2021

w ostatni weekend września 2021 roku nie odbędzie się.


Miejmy nadzieję, że w kolejnym terminie szczęście dopisze i...
zaprosimy na wielką imprezę rodzinną,
święto fanów techniki kolejowej w miniaturze,

MINIATUROWA POLSKA 2022

której kolejna edycja, jak zawsze,
wypada w ostatni weekend września:
sobota 24 i niedziela 25 września 2022 r.


www.miniaturowa.kmd.pl       facebook
Miniaturowa Polska 2019
MINIATUROWA POLSKA 2019 • fot. Monika Łata

MINIATUROWA POLSKA - Świat wokół kolei to wspaniały świat rozciągający się wokół wszystkiego co ma związek z techniką kolejową w każdym wymiarze i skali. To wspaniałe doświadczenie i zabawa dla małych i dużych, dla wszystkich, dla całej rodziny!

W czasie trwania Miniaturowej fachowcy-miłośnicy kolei z całej Polski, przez pryzmat ogromnej ilości technicznych zagadnień do rozwiązania, prezentują swe techniczne, modelarskie i kolekcjonerskie dokonania, pokazują budowę makiet i modeli, odtwarzają funkcjonowanie złożonego systemu kolei, dyżurni ruchu obsługują stacje, maszyniści sterują pociągami, technicy tworzą i kontrolują układy sterowania, instruktorzy szkolą i nadzorują młodych adeptów. Co najważniejsze – wszyscy wciągają w te fascynujące zajęcia widzów i przybyłych gości. W mnogości przygotowanych atrakcji zwiedzający na każdym polu zainteresowania koleją, na każdym poziomie znajomości i zaangażowania, a przede wszystkim w każdym wieku, w tym najmłodsi mogą znaleźć coś dla siebie – od układania klocków na podłodze, zajęć plastycznych i manualnych, np. sklejania prostych modeli, zdobywania sprawności uruchomienia kolejki, ćwiczenia sterowania lokomotywami i ruchem pociągów na makietowych stacjach, obserwacji zespołowych, fachowych zmagań obsługi prawdziwego ruchu kolejowego na odtworzonych w miniaturze prawdziwych liniach kolejowych, do fachowej dyskusji na temat interesujących politechnicznych zagadnień, do kontemplacji nad perfekcją odtworzenia w miniaturze taboru, linii i infrastruktury kolejowej, naśladownictwa rzeczywistego ruchu kolejowego, jak i samodzielnego poprowadzenia na symulatorze ogromnej, prawdziwej lokomotywy.

 wystawa kolejek 2019
"Młodszy Maszynista" przy pulpicie Stowarzyszenia Edukacja i Modelarstwo • MINIATUROWA POLSKA 2019

MINIATUROWA POLSKA - Świat wokół kolei prezentuje wiedzę, zbiory i osiągnięcia w dziedzinie kolejowego hobby w ramach ogólnopolskiego zlotu najaktywniejszych miłośników, najwyższej klasy fachowców oraz najwybitniejszych modelarzy i konstruktorów w miniaturze techniki kolejowej z najważniejszych ośrodków szkolnych i hobbystycznych naszego kraju – aktywnie działających klubów, związków, stowarzyszeń i szkół. MINIATUROWA POLSKA daje dogodne warunki, by mogli spotkać się w jednym miejscu i czasie i wspólnie uzgodnić większość spraw swojego hobby w skali krajowej. MINIATUROWA POLSKA to święto fanów kolei w miniaturze umożliwiające prezentację, wzajemną ocenę i uznanie swych techniczno-modelarskich dzieł, zdobycie miejsca i nagród w konkursach, prelekcje i szkolenia w technicznych i organizacyjnych aspektach hobby, podyskutowania w panelach na organizowanej konferencji o różnych zagadnieniach i problemach hobby, spotkania z krajowymi i światowymi producentami modeli, infrastruktury i akcesoriów, przedstawienia, omówienia dorobku, stanu oraz wytyczenia kierunków rozwoju tego hobby w Polsce.

makieta kolejowa
Tyle radości to tylko przy sterowaniu kolejką kopalnianą • MINIATUROWA POLSKA 2019

MINIATUROWA POLSKA - Świat wokół kolei z założenia i charakteru jest kierowana do młodzieży uczącej się. MINIATUROWA POLSKA daje możliwość spotkania się w jednym miejscu przedstawicieli szkół o profilach związanych z branżą kolejową i pracodawców dając możliwość nawiązania współpracy w zakresie edukacji, realizacji praktyk zawodowych oraz zasilenia kadr zawodowych.

makieta kolejowa
Kolejka do symulatora ZSTI Gliwice • W głębi przewoźny profesjonalny symulator CTL • MINIATUROWA POLSKA 2020


Symulator CKZiU Sosnowiec • video: Kamil Kokoszka

MINIATUROWA POLSKA - Świat wokół kolei wypełnia ważną społeczną misję – krzewiąc zainteresowanie technicznym, kolejowym hobby, skłania młodzież uczącą się do podjęcia nauki w kierunkach pozwalających szkolnictwu branżowemu wykształcenie przyszłych, bardzo potrzebnych gospodarce kraju fachowych kadr technicznych. Idea wydarzenia zrodziła się w 2018 roku w trakcie spotkania w Ministerstwie Edukacji i przenosi na ogólnopolską skalę doświadczenia z przeprowadzanych w marcu każdego roku imprez o podobnym charakterze – Festiwal KOLEJ W MINIATURZE w Technikum nr 4 Transportowym CKZiU w Sosnowcu. Mimo iż sosnowiecki Festiwal stanowi namiastkę rozmachu i znaczenia MINIATUROWEJ POLSKI, każdorazowo przyciąga wielotysięczne, z roku na rok coraz większe rzesze zainteresowanych uczestników.

makieta kolejowa
Makieta ruchowa CKZiU Sosnowiec do nauki prowadzenia ruchu kolejowego • MINIATUROWA POLSKA 2020www.miniaturowa.kmd.pl       facebook


Organizator
Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Katowicach
(organizator comiesięcznej giełdy modelarskiej w CKZiU w Sosnowcu)
(członek Polskiego Związku Modelarzy Kolejowych)
wraz z koordynatorami ze szkół, klubów modelarskich i stowarzyszeń miłośników kolei z całej Polski.


Kontakt
Stowarzyszenie Miłośników Kolei Stowarzyszenie Miłośników Kolei
40-525 Katowice, ul. Kościuszki 182

Andrzej Wilk   601 433 075
Kazimierz Miga   885 505 049
Leszek Wala   603 453 399
Arkadiusz Krzempek   605 204 487
Krzysztof Kubicki   605 581 994
.Gliwice - logo
Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice.
Arena Gliwice


Jak było?Pierwsze wydarzenie MINIATUROWA POLSKA • Świat wokół kolei 2018 odbyło się 29-30 września 2018 roku w hali widowiskowo-sportowej Mała ARENA w Gliwicach z zamiarem cyklicznego, corocznego jego powtarzania. Inicjację wydarzenia i jego kontynuację zapewnia Miasto Gliwice udzielając mu finansowego wsparcia. Frekwencja zwiedzających na imprezie organizowanej po raz pierwszy w nowowybudowanym, nieznanym jeszcze obiekcie wyniosła 4700 osób.

makieta kolejowa
MINIATUROWA POLSKA • Świat wokół kolei 2018 - Mała ARENA

Podczas drugiego, w kolejnym roku, wydarzenia MINIATUROWA POLSKA • Świat wokół kolei 2019 - 28-29 września 2019 roku Mała ARENA wręcz pękała w szwach. Wystawcy szczelnie wypełniali każdy możliwy zakątek Małej Areny, frekwencja zwiedzających sięgnęła 5300 osób. Wtedy też zapadła decyzja, że następną edycję wydarzenia przeprowadzić na Wielkiej ARENIE, około 2,5 razy większej od Małej ARENY.

makieta kolejowa
MINIATUROWA POLSKA • Świat wokół kolei 2019 - Mała ARENA

Termin trzeciego wydarzenia MINIATUROWA POLSKA • Świat wokół kolei 2020 - 26-27 września 2020 roku przypadł na okres pandemii koronawirusa. Z powodu wielu przeciwności, jego losy ważyły się do samego końca. W końcu, przy aktywnym zaangażowaniu samego zarządcy ARENA Operator sp. z o.o., przy bardzo ograniczonych możliwościach, utrudnionej współpracy z firmami i instytucjami, jak i znacznie zmniejszonej dotacji, wydarzenie w zakresie, jaki był możliwy, zostało pośpiesznie przygotowane i przeprowadzone. Odbyło się na Wielkiej ARENIE, również ze względu na obostrzenia ochrony zdrowia podczas pandemii. I w tych warunkach trzecia edycja wydarzenia w 2020 roku okazała się ogromnym sukcesem. Przybyli wystawcy zapewnili większość atrakcji wystawy, a i sama liczba zwiedzających – niecałe 2000 – znacznie większa, niż spodziewana, zapewniła swobodne spięcie finansowe wydarzenia. Najważniejsze są jednak zewsząd płynące superlatywy od wszystkich uczestników wydarzenia, zadowolonych z uczestnictwa w nim, oczekujących jego powtórzenia w przyszłości, wszyscy miejmy nadzieję, że w szczęśliwszych okolicznościach.

makieta kolejowa
MINIATUROWA POLSKA • Świat wokół kolei 2020 - Wielka ARENA

Miejsce

MINIATUROWA POLSKA • Świat wokół kolei 2018 i 2019 – odbyła się w nowo oddanym obiekcie widowiskowo-sportowym Arena Gliwice (Gliwice, ul. Akademicka 50). Wystawa i atrakcje były zlokalizowane w holu C i w Małej Arenie.

Arena Gliwice
Widok z góry na ARENĘ Gliwice od strony ul. Panewnickiej (od wschodu).

Wejście do Małej Areny (oznaczone literą C) znajduje się od strony ul. Panewnickiej – jest to wschodni kraniec obiektu.

wejście do Areny
Wejście C.

MINIATUROWA POLSKA - Świat wokół kolei 2020 – odbyła się na Wielkiej Arenie. Wejście dla zwiedzających (oznaczone literą A) jest głównym, najwiekszym, usytuowanym od strony miasta (od zachodu).

Arena Gliwice
Frontowe, główne wejście na Wielką ARENĘ obiektu sportowo-widowiskowego w Gliwicach .


Atrakcje
 • Najciekawsze modele i makiety linii kolejowych ze stacjami i bocznicami, z jeżdżącymi pociągami wyglądem odpowiadającymi poszczególnym epokom historycznym.
 • Najlepsze dzieła klubów i modelarzy z całej Polski.
 • Pokazy prowadzenia ruchu kolejowego na makietach.
 • Nauka prowadzenia pociągów (maszynista) na makietach ćwiczebnych, gdzie samodzielnie. można poprowadzić pociąg, sterować ruchem kolejowym, w tym wykonać manewry na stacji.
 • Nauka sterowania ruchem kolejowym (dyżurny ruchu) na stacjach ćwiczebnych.
 • Pokazy zdalnego sterownia modelami pojazdów w różnych skalach.
 • Warsztaty modelarskie budowy makiet i modeli.
 • Kolejowe przedszkole – zajęcia manualne i plastyczne dla dzieci, w tym układanie i zabawy kolejkami, składanie i sklejanie prostych modeli.
 • Symulatory prawdziwych lokomotyw
 • Prezentacje szkół i spółek kolejowych
 • Stoiska sklepów i firm modelarskich z pamiątkami, modelami i akcesoriami do budowy makiet i dioram.
makieta kolejowa
Maszynistka studiuje rozkład jazdy przed poprowadzeniem pociągu po szlaku • MINIATUROWA POLSKA 2018

makieta kolejowa
Ręcznie robione imponujące modele lokomotyw PKP w skali 1 (1:32) • MINIATUROWA POLSKA 2019

makieta kolejowa
Prace plastyczne dla dzieci • MINIATUROWA POLSKA 2019

makieta kolejowa
Arcydzieła modelarskie - indywidualnie wykonane lokomotywy na wyróżnionej dioramie • MINIATUROWA POLSKA 2020     fot. Marek Kempa


www.miniaturowa.kmd.pl       facebook


Organizator
Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Katowicach
(organizator comiesięcznej giełdy modelarskiej w CKZiU w Sosnowcu)
(członek Polskiego Związku Modelarzy Kolejowych)
wraz z koordynatorami ze szkół, klubów modelarskich i stowarzyszeń miłośników kolei z całej Polski.


Kontakt
Stowarzyszenie Miłośników Kolei Stowarzyszenie Miłośników Kolei
40-525 Katowice, ul. Kościuszki 182

Andrzej Wilk   601 433 075
Kazimierz Miga   885 505 049
Leszek Wala   603 453 399
Arkadiusz Krzempek   605 204 487
Krzysztof Kubicki   605 581 994
.Gliwice - logo
Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice.
Arena Gliwice